Quy tắc ứng xử

image

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử có hiệu lực

Quy tắc ứng xử là một phần của cái gọi là “Những điều quan trọng tại Bühler”. Nó phục vụ tất cả nhân viên như một ngọn hải đăng chỉ cho họ cách thực hiện các nguyên tắc cốt lõi của Tập đoàn (Niềm tin, Quyền sở hữu và Niềm đam mê) trong công việc hàng ngày của họ. Nó nêu rõ những gì tập đoàn mong đợi ở nhân viên và đối tác kinh doanh, xác định các tiêu chuẩn quản lý việc tuân thủ luật pháp và quy định, và bao gồm các nguyên tắc cơ bản về giao tiếp, quyền của nhân viên, sức khỏe và sự an toàn, và tính toàn vẹn về tài chính.

Bühler thường xuyên xem xét lại các nguyên tắc quản trị công ty của chính mình để đảm bảo rằng chúng được cập nhật. Quy tắc ứng xử của chúng tôi luôn được xem xét và giờ đây cũng bao gồm các tiêu chuẩn ràng buộc đối với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Bộ quy tắc ứng xử sẽ được điều chỉnh liên tục theo những thay đổi liên tục của môi trường.         

 

Quy tắc rõ ràng chống tham nhũng và hối lộ

Cái gọi là quy định ABC (Chống hối lộ và tham nhũng) chống hối lộ và tham nhũng một cách rõ ràng thể hiện rằng không có hành vi vi phạm nào sẽ được dung thứ. Chúng liên quan đặc biệt đến sự hợp tác với các đại lý. Tất cả nhân viên bắt buộc phải trải qua một chương trình đào tạo trực tuyến toàn diện (Đào tạo dựa trên web, WBT) sau khi họ đã gia nhập công ty và vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.