Bühler trong đời sống hằng ngày

Mỗi ngày, hàng tỷ người tiếp xúc với các công nghệ Bühler nhằm giải quyết những nhu cầu cơ bản về ăn uống và di chuyển, và nhiều hơn thế nữa. Công nghệ của chúng tôi có ngay trên chiếc điện thoại thông minh của bạn, và cả các tấm quang năng, tã, son môi, tiền bạc, thực phẩm bạn dùng, và các phương tiện di chuyển của bạn. Chúng tôi cố gắng tạo ra những cải tiến nhằm dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn, tập trung đặc biệt vào sức khỏe, an toàn, và các giải pháp bền vững.

Inspiration Hub

Chúng ta đang giúp khách hàng tăng hiệu quả, năng suất và sản lượng như thế nào? Các xu hướng chính trong ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và vật liệu tiên tiến là gì? Đi sâu vào Trung tâm truyền cảm hứng của chúng tôi và thưởng thức những câu chuyện sâu sắc về khách hàng và đối tác của chúng tôi, đồng thời tìm hiểu cách chúng ta cùng nhau biến thách thức thành cơ hội thông qua đổi mới và cộng tác. (Đọc tiếng Anh)