Dịch vụ khách hàng

Bảo trì thiết bị Bühler của bạn

image
Dịch vụ khách hàng

Bảo trì thiết bị Bühler của bạn
Kéo dài tuổi thọ máy móc, tăng thời gian vận hành máy, đảm bảo hiệu suất thống nhất và giúp giảm chi phí hoạt động. Tại Bühler chúng tôi phân biệt giữa ba loại hình cơ bản của phương thức bảo trì.

+

Bảo trì Phản ứng, Phòng ngừa và Dự đoán

Điều này không được lên kế hoạch trước và dùng để xử lý một thiết bị hay linh kiện hỏng hóc hay khiếm khuyết khi có vấn đề xảy ra. Thật không may, cách tiếp cận này có thể dẫn tới gián đoạn hoạt động sản xuất ở thời điểm xấu nhất và hậu quả là không chỉ dẫn tới việc chậm trễ trong sản xuất, mà còn gây ra chi phí cao và do đó ảnh hưởng tiêu cực lên lợi nhuận doanh nghiệp của bạn.

Ngược lại, điều này chủ động và được lên kế hoạch. Được hỗ trợ bởi quá trình kiểm tra thường xuyên và xác định trước để giám sát tình trạng của các thiết bị và linh kiện, các hoạt động bảo trì được lên lịch sẵn. Các lịch này được xây dựng theo cách thức mà có ảnh hưởng tối thiểu lên quá trình sản xuất liên tục và với mục tiêu sẽ không gây gián đoạn gì tới hoạt động bảo trì đã định. Bảo trì dự kiến giải quyết nhu cầu về kỹ thuật của tài sản dựa trên loại hình và khối lượng của hoạt động sản xuất một cách hoàn hảo và tối đa hóa mức độ sẵn có và đáng tin cậy với chi phí bảo trì thấp nhất.

Công nghệ dữ liệu và kỹ thuật số ngày nay cho phép chúng ta đặt yếu tố phòng ngừa lên đầu, không bị giới hạn bởi lịch trình cố định, nhưng chỉ can thiệp ở thời điểm thích hợp, tại điểm tốt nhất, đó là khi chi phí/lợi nhuận đạt mức tối đa. Chúng tôi có một danh mục ngày càng tăng các tính năng sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Phương pháp bảo trì nào là tốt nhất cho hoạt động sản xuất của bạn? Dịch vụ cải thiện thời gian vận hành máy được lắp đặt cho bạn như thế nào là tốt nhất? Các chỉ số đo lường hiệu quả nào dành cho hoạt động sản xuất của bạn – mục tiêu về mức độ sẵn có, mức độ tin cậy và chi phí của bạn như thế nào? Để tìm ra giải pháp dịch vụ tốt nhất cho việc cải thiện thời gian vận hành máy đối với tài sản được lắp đặt của bạn, hãy cân nhắc tất cả những phần phụ thuộc, chúng tôi sẽ kết hợp phát triển một phương án để giải quyết các thách thức và mục tiêu của bạn.

+

Customer testimonials

Our mill mainly consists of Bühler equipment. The specific knowledge that Bühler Service Engineers have about these machines, our processes and our products results after each service visit in an optimization of our mill. Bühler’s service engineers deliver high-quality work and only leave when everything is running smoothly.

SYBREN WESSELIUS, MAINTENANCE MANAGER AT KOOPMANS MEEL IN NETHERLANDS

Today`s cancer diagnostics and COVID19 tests are made through optical filters. Delta, a key supplier based in Denmark is a pioneer in the optical filter industry since the 1970s. Quality being the highest priority, especially in the medical field, Delta relies on Bühler as their trusted partner to keep their machines running 24/7. With preventive maintenance, downtime is kept to a minimum and planned thoroughly beforehand and Delta profits from having the right consumables on site at the right time. When spare parts are needed, they easily find and order them through the customer portal myBühler. Augmented reality glasses provide Delta with fast remote support close to them whenever they need support or an expert opinion.

Always a step ahead of disruption with preventive maintenance

Learn how Bühler`s preventive maintenance solutions can help you today – watch our recorded webinar and find out more!
 

image

Always a step ahead of disruption with preventive maintenance

Learn how Bühler`s preventive maintenance solutions can help you today – watch our recorded webinar and find out more!
 Quyền lợi của bạn

Tối ưu hóa tài sản của bạn trong dài hạn

Tăng doanh thu

Bảo trì dự đoán ngăn ngừa thời gian chết không mong muốn của máy móc và cải thiện hiệu suất hoạt động của thiết bị của bạn.

Giảm chi phí

Chất lượng liên tục, đồng nhất được đảm bảo trong hoạt động sản xuất của bạn sẽ làm giảm chi phí và rác thải.

Cải thiện trải nghiệm người dùng

Thông qua kiểm tra và bảo trì định kỳ chúng tôi hiểu hơn về tình trạng và điều kiện của tài sản và cung cấp cho bạn chương trình dịch vụ và những cải tiến được cá nhân hóa.

Dịch vụ bảo trì của chúng tôi

Kéo dài tuổi thọ nhà máy của bạn

Clear all Filters
No Results Found
Content Block

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?


Gupfenstrasse 5
Uzwil
9240
Thụy Sĩ