Tuyên bố từ chối trách nhiệm

image

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web buhlergroup.com  (“Trang web”) được điều hành bởi Bühler AG, CH-9240 Uzwil (“Bühler”), người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Mọi thỏa thuận đặc biệt liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm của Bühler sẽ được áp dụng cùng với các điều khoản và điều kiện này. 

 

Việc bạn sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng bạn chỉ làm như vậy cho các mục đích hợp pháp. Bạn xác nhận một cách rõ ràng rằng bạn không sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc ảnh hưởng bất hợp pháp hoặc gian lận nào và rằng bạn không gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, phần mềm gián điệp, trojan hoặc bất kỳ các chương trình có hại nào khác có thể ảnh hưởng xấu đến bất kỳ phần mềm và/hoặc phần cứng nào.

 

Không có bảo đảm

Tất cả thông tin được công bố trên trang web này là không ràng buộc và được cung cấp bởi Bühler chỉ cho mục đích thông tin và sử dụng cá nhân. Mặc dù thông tin công bố đã được Bühler chuẩn bị một cách cẩn thận, Bühler không chịu và được loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với tính đúng đắn, tính chính xác, tính đầy đủ, độ tin cậy và kịp thời của thông tin được cung cấp trên trang web.

 

Giới hạn trách nhiệm

Bühler không chịu trách nhiệm về những tổn thất và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào (cụ thể là thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web, hoặc từ các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Hơn nữa, Bühler được loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thao tác nào đối với hệ thống CNTT của người dùng internet bởi những người không được phép và Bühler nhấn mạnh về nguy cơ vi-rút và các cuộc tấn công có chủ đích của tin tặc. Bühler không thể đảm bảo hoạt động hoàn hảo của trang web và các bộ phận riêng lẻ của nó. Do đó, Bühler không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web. Để ngăn chặn vi-rút, bạn nên sử dụng phiên bản trình duyệt mới nhất cũng như cài đặt phần mềm chống vi-rút được cập nhật thường xuyên.

 

Bản quyền

Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền và các yếu tố riêng lẻ của trang web và toàn bộ nội dung của nó chỉ thuộc về Bühler với tư cách là nhà điều hành trang web. Việc in hoặc lưu các trang và/hoặc phần riêng lẻ của trang web và nội dung của trang web chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc nội bộ và chỉ được dùng khi tham chiếu đầy đủ đến nguồn. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyền tài sản vẫn thuộc về Bühler. Để (toàn bộ hoặc một phần) sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải (điện tử hoặc bằng các phương tiện khác), hiển thị, tái tạo, xuất bản, biểu diễn, cấp phép, đóng khung, chuyển giao, liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào có được từ trang web Bühler (trong toàn bộ hoặc một phần) theo bất kỳ cách nào khác vì mục đích thương mại hoặc công cộng, cần phải có sự cho phép trước bằng văn bản của Bühler. Hơn nữa, việc sử dụng các công cụ (ví dụ: Spider, Crawler và các công cụ tự động khác) được thiết kế để truy cập, lập chỉ mục và/hoặc truyền tải nội dung của trang web Bühler một cách có hệ thống và tự động đều không được phép. Bühler bảo lưu rõ ràng các bước pháp lý chống lại các bên có trách nhiệm.

Bản quyền trong một số nội dung hiện có trên Bühler thuộc về bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Bạn phải kiểm tra thông báo bản quyền về hoặc liên quan đến Nội dung của bên thứ ba riêng lẻ

 

Các trang web được liên kết (Liên kết)

Trang web này có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Bühler không có quyền kiểm soát bố cục và nội dung của các trang web đó và do đó sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đúng đắn, tính chính xác, tính đầy đủ, tính khả thi và tính kịp thời của dữ liệu cũng như tính hợp pháp của nội dung của chúng và đối với bất kỳ ưu đãi hoặc dịch vụ nào có trong đó.

 

Chính sách bảo mật và Chính sách về cookie

Khi truy cập vào trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng internet không phải là một môi trường an toàn và Bühler được loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm nào trong vấn đề này. Thông tin thêm về cách Bühler xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Thông tin chi tiết về loại cookie nào được sử dụng trên trang web có thể được tìm thấy trong Chính sách về cookie của chúng tôi.

 

Sửa đổi

Bühler có thể thay đổi, hoàn thiện hoặc loại bỏ Trang web hoặc các phần của Trang web bất kỳ lúc nào và không cần thông báo thêm. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của Trang web này theo bất kỳ cách nào, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những hậu quả có thể xảy ra do những thay đổi đó.

 

Luật áp dụng và nơi có thẩm quyền xét xử

Luật thực thể của Thụy Sĩ áp dụng riêng cho việc loại trừ Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (1980). Nơi có thẩm quyền xét xử độc nhất là tòa án Uzwil, Thụy Sĩ.