Tập đoàn

Chính sách quyền riêng tư

image
Tập đoàn

Chính sách quyền riêng tư

Sự tin tưởng của bạn là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại hơn 140 quốc gia, chúng tôi coi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là một yếu tố xây dựng lòng tin quan trọng và do đó, dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo mật, tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.  

+

Thông báo về Quyền riêng tư này bao gồm việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bất kỳ tổ chức nào của Bühler trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và cung cấp cho bạn câu trả lời cho các câu hỏi sau, có thể phát sinh liên quan đến việc Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân trong mối quan hệ kinh doanh của bạn với Bühler. Trong một số trường hợp bổ sung, các Thông báo về Quyền riêng tư riêng biệt sẽ được trình bày.

 

 1. Ai đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của tôi?
 2. Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân nào của tôi và với mục đích gì?
 3. Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân của tôi như thế nào và trên cơ sở pháp lý nào?
 4. Dữ liệu Cá nhân của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?
 5. Bühler có chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của tôi với các bên thứ ba không?
 6. Tôi với tư cách là Chủ thể Dữ liệu có quyền gì đối với Dữ liệu Cá nhân của tôi?
 7. Cập nhật và Định nghĩa

 

 

1)    Ai đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của tôi?

Nếu không được quy định khác trong một thông báo khác, tài liệu hợp đồng hoặc thông tin liên lạc khác như trường hợp có thể xảy ra với thông tin liên hệ của bạn từ Bühler, pháp nhân sau đây chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với tư cách là bên Kiểm soát.

Bühler AG, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Thụy Sĩ

Trong trường hợp bên Kiểm soát không phải là Bühler AG như đã đề cập ở trên và tổ chức địa phương tương ứng đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu tại đây.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: dataprotection@buhlergroup.com

Theo Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức Bühler khác hoặc cho các bên thứ ba (điều này cũng có thể bao gồm các bên thứ ba trong và ngoài nước) để những bên tiếp nhận này có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích của họ hoặc của bên Kiểm soát. Những bên tiếp nhận này đóng vai trò như bên Xử lý hoặc bên Kiểm soát độc lập. Thông báo về Quyền riêng tư này nêu rõ trường hợp đó có thể xảy ra.

 

 

2)    Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân nào của tôi và với mục đích gì?

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích khác nhau. Trong số các tình huống khác, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân được đề cập sau đây cho mục đích tương ứng được mô tả:

 

I)    Giao tiếp

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi hoặc khi chúng tôi liên hệ với bạn (bằng văn bản, điện tử hoặc qua điện thoại), chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân như tên và dữ liệu liên hệ (địa chỉ bưu điện, e-mail hoặc số điện thoại), nội dung và thời gian của các tin nhắn liên quan. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu, cung cấp cho bạn thông tin, xử lý yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chuyển tiếp các thông điệp trong Bühler Group tới đơn vị hoặc văn phòng chịu trách nhiệm.

 

II)    Truy cập trang web/Mở tài khoản/Sử dụng ứng dụng/Đăng ký nhận bản tin

Khi bạn sử dụng Dịch vụ Trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân như địa chỉ IP, dữ liệu nhật ký, thông tin về thời gian trang web của chúng tôi được truy cập và/hoặc ứng dụng đã được cài đặt và/hoặc bạn đã đồng ý với việc nhận bản tin, thời gian truy cập, các trang đã truy cập, thông tin cụ thể về thiết bị và tất cả dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi thông qua một cơ sở trực tuyến, những dữ liệu đó có thể bao gồm địa chỉ e-mail, tên người dùng và thông tin thẻ tín dụng. Ngoài ra, tùy thuộc vào đề nghị, chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin về việc sử dụng tài khoản khách hàng, vị trí của bạn hoặc hành vi mua sắm của bạn. Trong trường hợp có bản tin, chúng tôi có thể xử lý thêm Dữ liệu Cá nhân liên quan đến việc gửi bản tin, nếu và khi bạn đã mở và chuyển tiếp bản tin cũng như các liên kết mà bạn đã nhấp vào.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân này để cung cấp Dịch vụ Trực tuyến, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó để cải thiện bảo mật CNTT của mình. Dựa trên Dữ liệu Cá nhân đã được xử lý, chúng tôi có thể đưa ra đề nghị liên quan hoặc các đề nghị khác cho bạn hoặc cho công ty mà bạn làm việc và xử lý đề nghị của bạn. Điều này có thể bao gồm việc mở và duy trì tài khoản khách hàng do bạn đứng tên hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi và cung cấp thêm thông tin cho bạn thông qua bản tin điện tử. Chúng tôi cũng xử lý Dữ liệu Cá nhân để liên tục phát triển Dịch vụ Trực tuyến của mình. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Trực tuyến, chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn và có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa. Cuối cùng, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Dịch vụ Trực tuyến để hiểu rõ hơn về hành vi và mối quan tâm của khách hàng. Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể không thể xử lý yêu cầu hoặc cung cấp cơ sở trực tuyến nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó.

Chúng tôi cũng sử dụng "cookie" là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ tạm thời hoặc vĩnh viễn trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie thường cần thiết cho chức năng của trang web. Những loại khác được sử dụng để cá nhân hóa đề nghị. Tuy nhiên, nhật ký và cookie thường không chứa dữ liệu cá nhân vì chúng tôi thường không thể chỉ định thông tin này cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ phân tích như Google Analytics. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ đó, thông tin chi tiết về việc sử dụng trang web có liên quan sẽ được thu thập, nhưng thông tin đó cũng thường không mang tính cá nhân. Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng các chức năng từ các nhà cung cấp như Facebook, điều này có thể khiến nhà cung cấp liên quan xử lý dữ liệu về bạn. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về các cookie đã được sử dụng, đánh giá của chúng tôi về hành vi người dùng của bạn hoặc các plug-in chia sẻ mạng xã hội khác và cách ngăn chặn các bước xử lý này tại đây.

 

III)    Tham quan Cơ sở của chúng tôi

Khi bạn vào cơ sở của chúng tôi, chúng tôi có thể quay video tại các khu vực được đánh dấu thích hợp vì mục đích an ninh và ghi lại bằng chứng. Do đó, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hành động của bạn trong các lĩnh vực liên quan. Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được thu thập bằng bản ghi video chỉ có sẵn để các nhân viên cụ thể xử lý vì sự an toàn của chính bạn, sự an toàn của nhân viên của chúng tôi và cho mục đích ghi lại bằng chứng. Nếu nghi ngờ có hành vi phạm tội, chúng tôi có thể cung cấp các đoạn ghi âm cho cơ quan công tố. Nếu bạn không muốn bị ghi lại, chúng tôi phải yêu cầu bạn không vào các khu vực liên quan.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ Wi-Fi. Trong trường hợp này, chúng tôi thu thập dữ liệu dành riêng cho thiết bị trong quá trình bạn sử dụng và chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập tên và địa chỉ e-mail khi đăng ký. Mặc dù chúng tôi thường không thể chỉ định dữ liệu cụ thể của thiết bị cho một người cụ thể, nhưng chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu đăng nhập của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý thời lượng kết nối, vị trí của dịch vụ Wi-Fi đã sử dụng và dung lượng dữ liệu được sử dụng. Chúng tôi xử lý thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ Wi-Fi và cho mục đích bảo mật CNTT. Việc sử dụng dịch vụ Wi-Fi của chúng tôi là tự nguyện. Tuy nhiên, có thể không sử dụng được dịch vụ Wi-Fi nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn không được xử lý tương ứng.

 

IV)    Sự kiện Khách hàng

Đối với một sự kiện (có thể là vì lý do quảng cáo, tài trợ, văn hóa và thể thao), chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân như tên, chi tiết liên hệ và sự tham gia, các dữ liệu khác (chẳng hạn như ngày sinh) tùy thuộc vào sự kiện. Chúng tôi xử lý thông tin này nhằm mục đích thực hiện các sự kiện khách hàng, nhưng cũng để liên hệ trực tiếp với bạn và hiểu rõ hơn về bạn. Việc tham gia vào các sự kiện khách hàng là tự nguyện, nhưng thường là không thể nếu không cho xử lý Dữ liệu Cá nhân.

 

V)    Đối tác kinh doanh

Nếu bạn là một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi, có thể là nhà cung cấp, khách hàng thương mại, đối tác hợp tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân khác nhau về những người liên hệ trong công ty của bạn, ví dụ: tên, vị trí, chức danh, thông tin liên hệ hoặc thông tin khác có sẵn từ các tài nguyên của bên thứ ba như Worldcheck.

Chúng tôi cần phải xử lý Dữ liệu Cá nhân đó để thực hiện hợp đồng của mình (tức là kiểm tra xem chúng tôi có nhận được dịch vụ từ bạn hoặc cung cấp chúng cho bạn hay không hoặc liệu chúng tôi có muốn và có thể làm việc cùng với bạn hay không, để kiểm tra xem công ty của bạn có cung cấp các tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc hay không, để hoạch định lịch trình làm việc của nhân viên của chúng tôi và, nếu cần thiết, của nhân viên của bạn), cải thiện định hướng khách hàng, sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành của khách hàng. Không nhân viên nào của bạn có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, nếu họ không muốn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân cần thiết, chúng tôi có thể không làm việc với bạn được. Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi thậm chí có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý Dữ liệu Cá nhân đó.

 

VI)    Quản trị

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân như tên, chức danh, chi tiết liên hệ hoặc thông tin cá nhân khác để quản trị nội bộ và quản trị trong tập đoàn của chúng tôi. Điều này bao gồm các mục đích kế toán và lưu trữ và nói chung là để kiểm tra và cải tiến các quy trình nội bộ cũng như tuân thủ thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi. Những mục đích này có thể liên quan đến chúng tôi hoặc các đơn vị khác của Tập đoàn.

 

VII)    Giao dịch công ty

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân, liên quan đến người liên hệ hoặc nhân viên của các công ty có trong các giao dịch của công ty, để chuẩn bị và xử lý việc tiếp quản công ty, mua bán hoặc bán các tài sản như khoản phải thu hoặc bất động sản và các giao dịch tương tự. Phạm vi của Dữ liệu Cá nhân được xử lý tùy thuộc vào đối tượng và giai đoạn giao dịch và có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. Mục đích của việc xử lý dữ liệu này là để kiểm tra các giao dịch tương ứng và thực hiện chúng nếu có thể. Cũng có thể phải thông báo cho chính quyền địa phương và nước ngoài.

 

VIII)    Đơn xin việc

Khi bạn đăng ký ứng tuyển với chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn (họ tên, ngày sinh, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ; nếu cần thiết, cả Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm) để đánh giá xem bạn có đủ điều kiện cho các vị trí công việc và để thảo luận về việc làm có thể với bạn. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể giữ đơn ứng tuyển của bạn trong thời gian chờ xử lý nếu chúng tôi hoặc bạn, từ chối tuyển dụng với mục đích để xem xét cho một công việc sau này. Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân tương ứng là tự nguyện, nhưng chúng tôi không thể xử lý đơn ứng tuyển khi không có Dữ liệu Cá nhân cần thiết.

 

IX)    Tuân thủ các Yêu cầu Pháp lý

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chúng tôi thiết lập các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo tuân thủ hoặc phát hiện và làm rõ các hành vi xấu (ví dụ: vận hành hệ thống báo cáo gian lận, điều tra nội bộ hoặc tiết lộ tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền). Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân để tuân theo yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ.

 

X)    Bảo vệ các Quyền hạn

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân, ví dụ: tên của đối tác, trong các phương diện khác nhau để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, ví dụ: để khẳng định các yêu sách trong và ngoài tòa án và trước các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hoặc để tự bảo vệ mình trước các khiếu nại. Do đó, nhà chức trách có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ tài liệu có chứa Dữ liệu Cá nhân.

 

 

3)    Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân của tôi như thế nào và trên cơ sở pháp lý nào?

 

I)    Cách Bühler xử lý Dữ liệu Cá nhân

 

i)    Kết hợp Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cũng có thể đánh giá Dữ liệu Cá nhân của bạn và kết hợp nó với các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin thống kê phi cá nhân và Dữ liệu Cá nhân khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn, để lấy thông tin về sở thích và mối quan hệ của bạn với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

 

ii)    Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Các biện pháp an ninh tổ chức và kỹ thuật phù hợp được thực hiện để bảo vệ tính bảo mật cho Dữ liệu Cá nhân của bạn và để bảo vệ dữ liệu đó khỏi quá trình xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp, ngăn ngừa nguy cơ mất mát, thay đổi không chủ ý, tiết lộ không chủ ý hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, việc chuyển giao thông tin bằng phương thức điện tử đặc biệt kéo theo những rủi ro về bảo mật mà không thể loại trừ hoàn toàn. Nếu bạn chuyển thông tin dưới dạng điện tử, bạn tự chịu rủi ro cho hành vi đó.

 

iii)    Lập hồ sơ và ra quyết định cá nhân tự động

Nếu chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để Tự động hóa Quyết định Cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn một cách phù hợp theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.

 

II)    Cơ sở pháp lý nào để xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Sự cần thiết để thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Sự đồng ý (trong đó quá trình xử lý dựa trên một yêu cầu cụ thể về sự đồng ý)
 • Lợi ích hợp pháp (bao gồm mua và vận chuyển sản phẩm và dịch vụ; hoạt động quảng cáo và tiếp thị; hỗ trợ và giao tiếp với khách hàng; hiểu về hành vi, hoạt động, mối quan tâm và nhu cầu của khách hàng, nghiên cứu thị trường; cải tiến và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới; bảo vệ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các cá nhân khác cũng như dữ liệu, bí mật và tài sản của hoặc được ủy thác cho Bühler, và sự an toàn của hệ thống và cơ sở; duy trì và tổ chức các hoạt động kinh doanh bao gồm hệ thống CNTT; quản trị và phát triển công ty; mua bán và mua lại các đơn vị kinh doanh và các hoạt động giao dịch khác của công ty)
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định cũng như các quy tắc nội bộ (ví dụ: ngăn ngừa gian lận, hành vi sai trái và tội phạm và điều tra liên quan đến hành vi không thích hợp, xử lý các khiếu nại và hành động chống lại chúng tôi, tham gia tố tụng, thực hiện tố tụng và biện hộ trước các hành động pháp lý)

 

 

4)    Dữ liệu Cá nhân của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà thông tin được thu thập. Ngoài ra, chúng tôi còn lưu giữ Dữ liệu Cá nhân miễn là chúng tôi có lợi ích hợp pháp đối với việc lưu trữ, cho mục đích lưu trữ và đảm bảo an ninh CNTT hoặc trong trường hợp hết thời hiệu (thường là 10 năm, trong một số trường hợp là 5 năm hoặc 1 năm). Chúng tôi cũng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là Dữ liệu đó phải tuân theo nghĩa vụ lưu giữ hợp pháp (một số tài liệu nhất định có thời gian lưu giữ là 10 năm; một số thậm chí là 25 năm).

 

 

5)    Bühler có chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của tôi với những bên tiếp nhận khác không?

Nhân viên của chúng tôi có nhu cầu biết quyền truy cập cơ bản vào Dữ liệu Cá nhân của bạn trong chừng mực cần thiết cho các mục đích đã mô tả và công việc của các nhân viên liên quan. Họ hành động theo hướng dẫn của chúng tôi và ràng buộc với tính bảo mật và bí mật khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các đơn vị khác trong tập đoàn nhằm mục đích quản lý nội bộ tập đoàn và cho các mục đích được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Điều này có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được xử lý và kết hợp với dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ một tổ chức khác của Tập đoàn cho các mục đích tương ứng, trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên Xử lý thứ ba. Bên Xử lý có nghĩa vụ xử lý Dữ liệu Cá nhân độc quyền thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi có thể xem xét hoặc thực hiện các giao dịch như sáp nhập hoặc mua lại hoặc bán các bộ phận riêng lẻ của một đơn vị hoặc tài sản của nó. Trong bối cảnh này, có thể cần phải chuyển giao Dữ liệu Cá nhân cho một công ty khác. Trong những trường hợp này, vì lý do bảo mật, không phải lúc nào bạn cũng có thể được thông báo trước nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể trong từng trường hợp riêng lẻ và cố gắng hết sức một cách tiết kiệm và hợp lý để xử lý càng ít Dữ liệu Cá nhân càng tốt.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những bên tiếp nhận khác nếu điều này được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo lệnh tòa hoặc để khẳng định hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý hoặc nếu chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết vì các lý do pháp lý khác.

Các bên tiếp nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể ở nước ngoài, bao gồm cả ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc EEA. Các quốc gia liên quan có thể không có luật bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn ở mức độ tương tự như luật ở Thụy Sĩ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc EEA. Nếu chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên tiếp nhận ở một quốc gia thứ ba như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như bằng cách ký kết một thỏa thuận chuyển giao dữ liệu, bao gồm các hợp đồng đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, ban hành hoặc công nhận và Ủy ban Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cần thiết với bên tiếp nhận là quốc gia thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân cho những bên tiếp nhận đã tham gia chương trình Privacy Shield (Bảo vệ Quyền riêng tư) của Hoa Kỳ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn lấy một bản sao hợp đồng chuyển dữ liệu của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi tiết lộ nó cho một quốc gia thứ ba

 

 

6)    Tôi với tư cách là Chủ thể Dữ liệu có quyền gì đối với Dữ liệu Cá nhân của tôi?

Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải chỉ ra rằng bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào hoặc tự do rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn thu hồi sự đồng ý của mình, phản đối việc xử lý cho một mục đích cụ thể, chúng tôi không còn xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể có các quyền sau đây, theo luật hiện hành:

 

I)    Quyền được Thông tin

Bạn có quyền được thông báo một cách minh bạch, rõ ràng và toàn diện về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và bạn có những quyền gì liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình. Thông báo về Quyền riêng tư này đáp ứng nghĩa vụ này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

II)    Quyền Tiếp cận

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào do chúng tôi lưu trữ và xử lý. Điều này mang lại cho bạn cơ hội kiểm tra xem Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi xử lý về bạn và xác minh rằng dữ liệu đó được sử dụng theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Quyền được cung cấp thông tin có thể bị hạn chế hoặc bị loại trừ, trong trường hợp không có đủ thông tin nhận dạng, cần phải bảo vệ quyền và tự do của các Chủ thể Dữ liệu khác, quyền truy cập bị sử dụng quá mức, việc cung cấp thông tin toàn diện sẽ tạo ra những nỗ lực không tương xứng.

 

III)    Quyền chỉnh sửa

Bạn có quyền được sửa chữa hoặc hoàn thiện Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ và được thông báo về việc chỉnh sửa đó.

 

IV)    Quyền xóa bỏ

Bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình nếu Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích đã thực hiện, sự đồng ý đã bị rút lại một cách có hiệu lực hoặc có sự phản đối có hiệu lực và khi Dữ liệu Cá nhân được xử lý bất hợp pháp.

Quyền xóa bỏ có thể bị loại trừ nếu Dữ liệu Cá nhân là cần thiết cho việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, để thực hiện một nhiệm vụ pháp lý hoặc một nhiệm vụ vì lợi ích công hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý.

 

V)    Quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình (ví dụ: không xử lý thêm hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân đã đăng tải).

 

VI)    Quyền có khả năng di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng được sử dụng phổ biến và máy móc có thể đọc được, miễn là việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc cần thiết để thực hiện hợp đồng và việc xử lý phải được thực hiện bằng các phương tiện tự động. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bạn hoặc trực tiếp cho bên Kiểm soát khác.

 

VII)    Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền về cách chúng tôi sử dụng hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@buhlergroup.com.

 

VIII)    Quyền rút lại sự chấp thuận

Nếu bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, bạn có thể tự do rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự chấp thuận của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của bạn được thực hiện trước khi rút. Nếu bạn thu hồi sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không còn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tương ứng.

 

IX)    Quyền phản đối

Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có thể phản đối việc xử lý vào bất kỳ lúc nào. Ý kiến phản đối của bạn cần chỉ ra lý do tại sao chúng tôi không nên xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu phản đối của bạn là chính đáng, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

 

 

7)    Cập nhật và Định nghĩa

 

I)    Cập nhật cho Thông báo về Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này theo thời gian nếu chúng tôi thay đổi các hoạt động xử lý dữ liệu của mình. Chúng tôi cho rằng hầu hết những thay đổi như vậy là nhỏ, nhưng có thể có những thay đổi quan trọng hơn.

Bất kể mức độ sửa đổi nào, Thông báo về quyền riêng tư mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang này (www.buhlergroup.com/privacy), những thay đổi quan trọng hơn sẽ được thông báo rõ ràng hơn và nếu bạn đã đăng ký với chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho bạn, nếu điều này có thể thực hiện được mà không cần nỗ lực quá mức. Tuy nhiên, nói chung, hoạt động xử lý dữ liệu phải tuân theo phiên bản mới nhất của Thông báo về quyền riêng tư khi bắt đầu quy trình xử lý có liên quan.

 

II)    Định nghĩa

 • Ra quyết định cá nhân tự động: Các quyết định chỉ dựa trên các phương tiện tự động và dẫn đến các tác động pháp lý tiêu cực hoặc các tác động tiêu cực tương tự khác của Chủ thể dữ liệu.
 • Bên kiểm soát: Đơn vị chịu trách nhiệm ngoài Tập đoàn Bühler, quyết định xem có nên tiến hành một quy trình xử lý cụ thể hay không, với mục đích gì và các nguyên tắc nào được áp dụng.
 • Cookie: Các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ tạm thời hoặc vĩnh viễn trên thiết bị của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi nhằm phục vụ các chức năng của trang web hoặc ghi lại sở thích của người dùng.
 • Chủ đề dữ liệu: Bất kỳ cá nhân nào, có Dữ liệu Cá nhân có thể được xử lý.
 • EEA: Khu vực Kinh tế Châu Âu là một khu vực liên kết với EU và bao gồm Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
 • GDPR: Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU 2016/679.
 • Dịch vụ Trực tuyến: Các dịch vụ này bao gồm việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, nếu bạn mở tài khoản với chúng tôi hoặc nếu bạn cài đặt, sử dụng ứng dụng do chúng tôi cung cấp hoặc đăng ký nhận bản tin điện tử.
 • Dữ liệu Cá nhân: Thông tin mà một cá nhân cụ thể có thể được xác định hoặc có thể nhận dạng được.
 • Xử lý: Bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân như thu thập, lưu trữ, hạn chế, tổ chức, quản lý, điều chỉnh, truy xuất, tư vấn, sử dụng, áp dụng, tiết lộ, kết hợp, hạn chế, xóa, hủy hoặc chuyển giao.
 • Bên xử lý: Bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện một số hoạt động kinh doanh nhất định, chẳng hạn như dịch vụ CNTT, dịch vụ tư vấn, dịch vụ vận chuyển và hậu cần, dịch vụ quản trị.
 • Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm: Dữ liệu Cá nhân được cơ quan pháp luật coi là đặc biệt quan trọng và do đó được bảo vệ đặc biệt. Điều này bao gồm Dữ liệu Cá nhân tiết lộ về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, ý kiến chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu sinh trắc học di truyền hoặc sức khỏe, dữ liệu về đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục hoặc tiền án và tội phạm.
 • Các quốc gia thứ ba: Các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu/EEA, nơi mà mức độ bảo vệ dữ liệu không được Ủy ban EU cho là phù hợp.

 

Thông báo về Quyền riêng tư này được ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2020.