Dấu ấn

image

Dấu ấn

Trang web này (buhlergroup.com) được cung cấp bởi:

Bühler AG
Gupfenstrasse 5
CH-9240 Uzwil
Thụy Sĩ

Điện thoại: + 41 71 955 11 11
Fax: + 41 71 955 33 79
E-mail: liên hệ chúng tôi

 

Số nhận dạng doanh nghiệp (UID)/Số doanh nghiệp: CHE-105.968.441
Giám đốc điều hành: Stefan Scheiber

 

 

Nếu bạn đang ở trên trang web (buhlergroup.cn), trang web được cung cấp bởi:

Bühler Wuxi Commercial Co., Ltd
N
o. 71, North of Xuedian Road, Xinwu District, 
Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China, 214142

 

Điện thoại: 0510 8528 2888
E-mail: buhler.china@buhlergroup.com

 

 

Webinars

Nếu bạn đang truy cập các trang web (webinars.buhlergroup.com), nội dung được cung cấp bởi:

Bühler AG

Gupfenstrasse 5
CH-9240 Uzwil
Thụy Sĩ

Điện thoại: + 41 71 955 11 11
Fax: + 41 71 955 33 79
E-mail: liên hệ chúng tôi