Chính sách công ty

image

Chính sách công ty

Các hướng dẫn của công ty phản ánh một thái độ đặc trưng cho tất cả các hoạt động quản lý của công ty. Điều này cũng bao gồm chiến lược cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức bền vững và một môi trường làm việc an toàn cho Bühler và Đối tác.

+

Quản lý rủi ro

Bühler xem xét rủi ro theo các khu vực địa lý của Công ty một cách thường xuyên. Công ty đã thiết lập một quy trình quản lý rủi ro nội bộ để quản lý, kiểm soát và ngăn chặn các rủi ro đã xác định. Quy trình này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc.

Tính bền vững sinh thái

Môi trường

Việc tiêu thụ năng lượng của nhà máy và thiết bị của chúng tôi đang vận hành tại cơ sở của khách hàng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng gánh nặng đối với môi trường. Trước đó, chúng tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu giảm cả dấu chân sinh thái của các địa điểm của chúng tôi và của khách hàng dọc theo chuỗi giá trị của họ. Mục tiêu đã tuyên bố của chúng tôi là trở thành người dẫn đầu về những khả năng này và thiết lập tiêu chuẩn cho các sản phẩm tiết kiệm tài nguyên. Điều này cho phép chúng tôi đóng góp đáng kể vào việc tạo ra các chuỗi giá trị bền vững. Do đó, việc giảm thiểu dấu chân sinh thái đi đôi với các công nghệ mới để tiết kiệm tài nguyên sản xuất thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, giảm chi phí, tăng năng suất và giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Các công nghệ chế biến của chúng tôi trong việc đúc khuôn, phân tán và phủ bề mặt giúp cải thiện tính di động bền vững và hiệu quả năng lượng của các tòa nhà.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về các cam kết bền vững và những thành tựu mới nhất của chúng tôi tại đây.

Bền vững xã hội

Mọi người

Nhân viên có động lực, được đào tạo cẩn thận và đội ngũ quản lý tận tâm là chìa khóa thành công của chúng tôi, dựa trên văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy sự chủ động và trách nhiệm cá nhân. Bühler cam kết ở tất cả các cấp về việc đào tạo và giáo dục liên tục cho nhân viên của mình. Là một tổ chức toàn cầu, Bühler coi sự đa dạng về văn hóa của nhân viên là một trong những thế mạnh chính của mình. Điều này được thể hiện qua nỗ lực của công ty nhằm lấp đầy các vị trí cấp quản lý với các ứng viên địa phương bất cứ khi nào có thể. Tất cả nhân viên đều có quyền bình đẳng, bất kể nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo hay giới tính của họ.

Tính bền vững đối với chúng tôi cũng có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng tham gia vào các mối quan hệ đối tác. Chúng tôi liên tục mở rộng mạng lưới đổi mới của mình bằng cách tương tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với giới học thuật, với khách hàng và với các nhà cung cấp. Cộng tác với các tổ chức quốc tế, chúng tôi cam kết cải thiện điều kiện sống và giáo dục của người dân tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về các cam kết bền vững và những thành tựu mới nhất của chúng tôi tại đây.

Bảo vệ thông tin có giá trị

Bảo mật thông tin

Thông tin, dữ liệu, quy trình, hệ thống thông tin và mạng lưới quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Bühler, khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Việc bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin càng trở nên quan trọng hơn khi ngày càng có nhiều quy trình kinh doanh được số hóa. Bühler điều hành Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS) được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách Bühler quản lý bảo mật thông tin tại đây.

Thông tin về việc báo cáo các lỗ hổng bảo mật có thể được tìm thấy tại đây.