Chính sách quyền riêng tư - nước Đức

image

Chính sách quyền riêng tư - nước Đức

Chính sách về quyền riêng tư này chứa thông tin bổ sung cho Chính sách về quyền riêng tư của Tập đoàn Bühler  và bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân của bất kỳ tổ chức Bühler nào có văn phòng đăng ký tại Đức.

+

Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý bởi bất kỳ pháp nhân nào như bên kiểm soát, có thể xảy ra trường hợp này nếu bạn là đối tác kinh doanh của một trong những pháp nhân đó hoặc nếu bạn sẽ đến thăm cơ sở hoặc có liên hệ với một trong những pháp nhân đó, bạn có thể liên hệ với Tập đoàn Bühler tại dataprotection@buhlergroup.com, liên hệ trực tiếp với pháp nhân này hoặc liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu được chỉ định:

 

Nhân viên bảo vệ dữ liệu cho

 

  • Bühler Deutschland Holding GmbH, Julius-Konegen-Str. 22, 38114 Braunschweig
  • Bühler GmbH, Ernst-Amme-Str. 19, 38114 Braunschweig
  • Bühler GmbH, Gewerbeparkstrasse 44, 51580 Reichshof
  • Bühler GmbH, Eichstätter Straße 49, 92339 Beilngries
  • Bühler Alzenau GmbH, Siemensstraße 88, 63755 Alzenau

 

ecoprotec GmbH

Pamplonastraße 19

33106 Paderborn

buehlergermany@ecoprotec.de

 

 

Chính sách về quyền riêng tư bổ sung này đã được ban hành vào Ngày 7 tháng 7 năm 2023.