Chung tay nuôi sống hành tinh này

Ngăn chặn thất thoát thực phẩm với Giám Sát Thùng Silo của Bühler Insights

Theo dõi các điều kiện bảo quản quan trọng trong các thùng silo. Nhờ có thông tin này mọi lúc, mọi nơi mà PreMa giúp đảm bảo chất lượng ngũ cốc và an toàn thực phẩm.

 

image
Chung tay nuôi sống hành tinh này

Ngăn chặn thất thoát thực phẩm với Giám Sát Thùng Silo của Bühler Insights

Theo dõi các điều kiện bảo quản quan trọng trong các thùng silo. Nhờ có thông tin này mọi lúc, mọi nơi mà PreMa giúp đảm bảo chất lượng ngũ cốc và an toàn thực phẩm.

 Giám Sát Thùng Silo của Bühler Insights

Dịch vụ kỹ thuật số

Đáp ứng mọi nhu cầu bạn cần cho các cơ sở lưu trữ ngũ cốc

Giám Sát Thùng Silo của Bühler Insights là giải pháp thông minh để kiểm soát tình trạng lưu trữ nhờ có được cái nhìn tổng quát trực quan ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi. Các cảnh báo sẽ giúp bạn chủ động trong trường hợp có sự cố và có biện pháp xử lý ngay lập tức.

Kết nối đám mây cho phép truy cập trực tuyến vào thông tin nhà máy và điều kiện lưu trữ

Các quy trình kiểm soát có thể được tối ưu hóa bằng cách sử dụng cảnh báo dựa trên điều kiện lưu trữ và các loại thông báo đẩy. Việc phát hiện sớm các điểm nóng sẽ giảm thiểu thất thoát ngũ cốc.

Cấu trúc rõ ràng và điều hướng trực quan cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về thùng silo và giúp xác định các vấn đề lưu trữ một cách nhanh chóng. Nền tảng này được chứng nhận ISO (ISO 27001). 

Xu hướng nhiệt độ sẵn có theo đồ họa lịch sử về silo của bạn.

Xác định khung thời gian sẵn sàng trong silo để sục khí. 

Phúc lợi

Mọi lúc mọi nơi

Truy cập trực tuyến thông tin nhà máy và phân tích xu hướng bằng kết nối đám mây.

Xác định nhanh các vấn đề

Thiết kế rõ ràng và điều hướng trực quan cung cấp cái nhìn chi tiết về tình trạng sản phẩm cho đến các phân khúc silo.

Giảm kiểm tra thủ công

Tất cả các thông số xử lý của nhà máy có thể được kiểm tra trên điện thoại di động.

Content Block

How can we help?


Gupfenstrasse 5
Uzwil
9240
Switzerland