Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với bản tin

image

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với bản tin

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với bản tin

E-mail (bao gồm cả tệp đính kèm) mà bạn nhận được là bí mật và chỉ dành cho cá nhân được nêu tên. Nếu bạn không phải là người nhận được chỉ định, bạn không nên phổ biến, phân phối hoặc sao chép e-mail. Vui lòng thông báo cho người gửi ngay lập tức bằng e-mail nếu bạn nhận được e-mail do nhầm lẫn và xóa e-mail khỏi hệ thống của mình.

Email bạn nhận được chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin khách hàng và không cấu thành một đề nghị ràng buộc. Bên gửi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (về bất kỳ nội dung hay bản chất nào) đối với việc truyền tải e-mail (bao gồm cả các tệp đính kèm) cũng như về tính kịp thời, đầy đủ và tính chính xác của thông tin có trong e-mail (bao gồm cả tệp đính kèm) và nội dung trên các trang web (bao gồm tất cả thông tin, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm, v.v. có trong đó) được giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các liên kết hoặc tài liệu tham khảo có tên trong e-mail.

Bạn được đăng ký là khách hàng của bên gửi. Dữ liệu của bạn chỉ được sử dụng làm thông tin của khách hàng về bên gửi và các công ty thuộc tập đoàn của họ và không được cung cấp cho các bên thứ ba bên ngoài, trừ khi việc tiết lộ đó là do luật pháp yêu cầu (ví dụ: để tuân thủ lệnh tòa hoặc cung cấp bằng chứng trong một thủ tục pháp lý). Nếu bạn không còn quan tâm đến việc nhận e-mail từ bên gửi, vui lòng hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết tương ứng trong e-mail. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: Liên hệ qua email

Thông tin được truyền qua e-mail mà bạn nhận được (bao gồm cả các tệp đính kèm) có thể được bảo vệ bởi bản quyền và chỉ được phép sao chép những thông tin đó khi có sự cho phép của bên gửi.