An ninh Mạng

Xác thực tài khoản Bühler

An toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để giảm thiểu những rủi ro bị lừa đảo về tiền bạc, quý khách có thể sử dụng mẫu đơn dưới đây để xác nhận các thông tin thanh toán được cung cấp cho quý vị để làm hóa đơn là hợp lệ, hoặc hãy liên hệ gặp trực tiếp đại diện của Bühler tại địa phương bạn sống. Cảm ơn quý vị vì đã hợp tác. 

image
An ninh Mạng

Xác thực tài khoản Bühler

An toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để giảm thiểu những rủi ro bị lừa đảo về tiền bạc, quý khách có thể sử dụng mẫu đơn dưới đây để xác nhận các thông tin thanh toán được cung cấp cho quý vị để làm hóa đơn là hợp lệ, hoặc hãy liên hệ gặp trực tiếp đại diện của Bühler tại địa phương bạn sống. Cảm ơn quý vị vì đã hợp tác. 

 

 

 

* Vui lòng nhập IBAN hoặc kết hợp mã SWIFT và số tài khoản
HOẶC
Tài khoản Bühler HỢP LỆ
Tài khoản Bühler KHÔNG HỢP LỆ

Cảm ơn quý khách đã xác minh chi tiết ngân hàng.
Rất tiếc, mục nhập của quý khách không thể gán được với tài khoản ngân hàng nào.
Vui lòng liên hệ với tổ chức Bühler tại địa phương của quý khách.